Utmaning

En advokatfirma i Malmö sökte Solvify.se’s hjälp för att förbättra sin online synlighet inom områdena familjerätt och brottmål. Trots deras expertis och framgång på dessa områden, kämpade de med att få sitt budskap ut online och behövde förbättra sin position i sökresultaten.

Strategi

Solvify.se arbetade fram en skräddarsydd SEO-strategi med målet att förbättra advokatbyråns synlighet på Google för specifika sökord och fraser relaterade till familjerätt och brottmål i Malmö.

Approach

Vi utförde en omfattande granskning av advokatbyråns webbplats och dess nuvarande SEO-tillstånd. Vi identifierade områden för förbättring och utarbetade en detaljerad plan för att integrera relevanta sökord och optimerade SEO-element på deras webbplats. Detta inkluderade en förbättring av deras webbplatsstruktur, uppdatering av deras innehåll med SEO-vänliga nyckelord och en stärkning av deras lokal SEO-strategi.

Process

Processen inbegrep ett tätt samarbete med advokatbyrån för att förstå deras unika behov och mål. Vi genomförde noggranna SEO-optimeringar på deras webbplats och implementerade en strukturerad plan för regelbunden uppdatering av innehåll baserat på valda sökord och fraser.

Resultat

Tack vare Solvify.se’s insatser, uppnådde advokatbyrån i Malmö framgångsrika resultat. De började ranka som nummer 1 på Google för sina specifika sökord inom både familjerätt och brottmål. Detta har inte bara ökat deras online synlighet, men har också lett till en märkbar ökning av antalet klientförfrågningar.

Fallet med denna advokatfirma i Malmö är ett bevis på hur Solvify.se’s fokuserade och anpassade SEO-strategier kan driva konkreta resultat och stärka en organisations online närvaro.